دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
نام بیمه مبلغ
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
منقبتی 43439720 ازنا_خیابان انقلاب
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
خدمات
نوارقلب،اسپیرومتری
نمایش بر روی نقشه
دکتر حنانه منقبتی
دکتر حنانه منقبتی
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • متخصص داخلی
تحصیلات / آکادمی
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
افتخارات و جوایز