دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
نام بیمه مبلغ
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
بخشوده 43425811 ازنا_خیابان انقلاب
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
خدمات
دارای بورد تخصصی
نمایش بر روی نقشه
دکتر عزیزالله بخشوده
دکتر عزیزالله بخشوده
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • متخصص داخلی
تحصیلات / آکادمی
افتخارات و جوایز