دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
نام بیمه مبلغ
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
دندان پزشکی 43429895 خیابان ازادی کوچه تقوایی انتهای کوجه
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
خدمات
نمایش بر روی نقشه
دکتر عباس صالحی
دکتر عباس صالحی
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • دندانپزشکی
تحصیلات / آکادمی
افتخارات و جوایز