دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
نام بیمه مبلغ
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
مالک مرادی 43433694 ازنا-خیابان انقلاب
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
خدمات
اینپلند،پروتز،درمان ریشه،ترمیم،زیبایی
نمایش بر روی نقشه
دکتر مالک مرادی
دکتر مالک مرادی
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • ترمیم زیبایی
  • دندانپزشکی
تحصیلات / آکادمی
دکترای دندانپزشکی
افتخارات و جوایز